Praktijkinformatie

Praktijk Informatie


Afspraken

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen per email (info@suzannevanoosten.nl) of bellen (06 41764114).

Verzetten of afzeggen

Indien u een afspraak wilt verzetten of wilt afzeggen, wordt u gevraagd dit tenminste 24 uur van tevoren te doen. Wanneer u uw afspraak vergeet of binnen 24 uur afzegt of verzet, zijn we genoodzaakt uw sessie te factureren. Wilt u een afspraak afzeggen, neem dan even telefonisch contact op of laat een boodschap achter op de E-mail of voicemail.


Klachten en rechten

Als u een klacht heeft wordt het zeer op prijs gesteld als u dit in eerste instantie met ons bespreekt. Wij zullen u klacht uiteraard altijd serieus in behandeling nemen. Als deze afhandeling niet het gewenste effect heeft, kunt u zich wenden tot de klachtencommissies van de beroepsverenigingen (NIP en NAAP). 


Niet verzekerde zorg

U kunt bij de praktijk terecht voor analyse vanuit Jungiaan perspectief. Net als psychoanalytische trajecten vanuit Freudiaans perspectief wordt deze vorm van analyse niet door de verzekeraar vergoed. U ontvangt een factuur voor de gemaakte afspraken.


Toegankelijkheid

De ingang van de praktijk bevindt zich rechts onder de Sassenpoort, aan de Sassenstraat 53. De praktijkkamers zitten op de eerste verdieping. U kunt gebruik maken van de wachtruimte op de begane grond. U wordt opgehaald op de afgesproken tijd.


AVG

Register van verwerkingsactiviteiten:

  • Naam
  • Leeftijd
  • Adres en email adres
  • Telefoonnummer

Deze gegevens en de werkaantekeningen worden verwerkt in het systeem. Geen van deze gegevens worden gedeeld met welke instantie of persoon dan ook en zijn alleen toegankelijk voor de behandelaars.