Voice dialogue

Voice Dialogue

Voice dialogue is een methode om in contact te komen met de verschillende kanten van onze persoonlijkheid. Om de uitdagingen van het leven aan te gaan en moeilijke situaties te overwinnen, ontwikkelen we innerlijke patronen. Die patronen kunnen we zien als 'subpersonen' in ons. Het zijn als het ware klaarliggende gedragsmogelijkheden waarvan we gebruik kunnen maken. Zo kan de situatie in combinatie met onze patronen er toe leiden dat u uzelf gaat gedragen als een onschuldig kind, een perfectionist of een pittige "tante" die overal alles organiseert. Als een subpersoon de overhand gaat nemen, kan het betekenen dat u uit balans raakt en stress ontwikkeld, uw humor een beetje kwijtraakt of moeilijk kan ontspannen. 

Een bepaalde subpersoon in u neemt het heft in handen, maar u bent die subpersoon in essentie niet. Het gaat er om dat u uzelf bewust wordt van de subpersonen die bij u een belangrijke rol spelen.

Door zelfobservatie en zelfreflectie zal dit steeds duidelijker worden. Een manier om hier bewuster van te worden en mee te werken is voice dialogue. Voice dialogue brengt de subpersonen in kaart van uw persoonlijkheid. De subpersonen zullen niet verdwijnen, maar bewustwording ervan kan ertoe leiden dat u de blinde gehoorzaamheid daaraan doorbreekt. U laat uzelf er dan niet meer door bepalen. Vanuit uw centrum kunt u zo proberen zelf de centrale regie te nemen en zo meester te worden van uzelf. De verschillende energieën kunt u dan min of meer bewust sturen en inzetten: U bent bewuster wanneer een deel van u het voortouw neemt, de ‘inner observer’ neemt dit waar en daardoor bewaart u er tegelijk een zekere afstand van. U wordt er niet meer zo door bepaald.