Praktijk voor analytische psychologie

Welkom op de site van onze praktijk voor analytische psychologie. In onze praktijk worden analyses aangeboden waarbij gewerkt wordt vanuit het gedachtengoed van Carl Gustav Jung.

Deze vorm van behandeling valt net als de psychoanalytische stromingen onder dieptepsychologie en kenmerkt zich o.a. door het in acht nemen van het onbewuste. Een behandelingstraject volgens Jungiaans gedachtegoed verschilt van de meeste hedendaagse psychotherapeutische behandelingen door een nadruk te leggen op het persoonlijk ontwikkelingsproces. Jung gaf hier de term individuatie aan. Het is een persoongerichte inzichtgevende vorm van werken waarbij verruiming van de persoonlijkheid voorop staat en er o.a. gebruik kan worden gemaakt van droomwerk, actieve imaginatie en expressieve technieken.

Neem contact op